Evenementen
Wie is online
0 bezoekers online
0 gasten, 0 leden

Regelement Walvissen

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CARNAVALSVERENIGING DE WALVISSEN.

  09-09-2009

Artikel 1: Naam, zetel en doel.

De verenging is genaamd ‘’ De Walvissen ‘’ en is gevestigd te Boxtel, ten huize van haar voorzitter.

Het doel van de vereniging is het organiseren c.q. begeleiden van activiteiten t.b.v. Jeugdcarnavalsvereniging ‘’ De Walvisjes ‘’ o.a.:

–          het organiseren van deelname aan de carnavaltocht ( zowel jeugd als volwassen optocht ).

–          het leggen en onderhouden van contacten met carnavalsverenigingen en jeugdcarnavalsverenigingen.

–          het organiseren van financiële acties ten bate van jeugdcarnavalsvereniging ‘’ De Walvisjes ‘’.

–          al dat gene te doen, dat in het kader van de doelstelling noodzakelijk blijkt.

Naast de zorg voor de jeugdcarnavalsvereniging ‘’ De Walvisjes ‘’ worden door en voor de vereniging een aantal activiteiten en festiviteiten georganiseerd, voornamelijk in de sfeer van carnaval.

 

Artikel 2a: Samenstelling van de vereniging.

De vereniging is samengesteld uit leden die een binding moeten hebben of gehad hebben met ‘’ De Walvisjes ‘’ en welke door de algemene ledenvergadering toegelaten worden.

Alleen het bestuur draagt nieuwe leden aan.

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt er schriftelijk gestemd of nieuwe leden worden toegelaten tot de vereniging.

Hierbij geldt de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen.

Mocht na verloop van tijd blijken dat er geen binding meer bestaat met ‘’ De Walvisjes ‘’ c.q. ‘’ De Walvissen ‘’ kan het lidmaatschap door het bestuur worden opgezegd.

Wanneer de vereniging een ledenaantal van 50 leden telt wordt automatisch een ledenstop ingesteld.

De kinderen die van ‘’ De Walvisjes ‘’ doorstromen hebben te allen tijde voorrang, daarna de ouders waarvan de kinderen lid zijn van ‘’ De Walvisjes ‘’.

Bij misdragingen binnen de vereniging of binnen het clubgebouw kan onmiddellijk schorsing ten gevolge hebben.

 

Artikel 2b: Steunende leden.

Steunende leden en sponsors hebben geen rechten t.o.v. actieve leden.

 

Artikel 3: Kleding.

De vereniging stelt kleding beschikbaar aan de leden tegen een borgsom.

De kleding blijft echter eigendom van de vereniging.

Tijdens carnavalsactiviteiten dient deze kleding op aanwijzing van het bestuur gedragen te worden. Ieder lid draagt zorg voor de goede verzorging van de door hem of haar gedragen kleding.

 

Artikel 4: Het bestuur van de vereniging.

Het… Lees verder

Het weer in Boxtel
Weersverwachting
Boxtel